Zajęcia

 

 Dla najmłodszej grupy milusińskich plan dnia jest dostosowany indywidualnie do ich potrzeb i zaleceń Rodziców.


PLAN DNIA

6.45 - 8.00 - schodzenie się dzieci - zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, zabawy integrujące grupę.
8.00 - 8.30 - ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia manualne, oddechowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.
8.30 - 8.45 - przygotowanie do śniadania - porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
8.45 - 9.15 - śniadanie
9.15 - 10.45 - zajęcia dydaktyczne
10.45 - 11.30 - pobyt na świeżym powietrzu
11.30 - 11.45 - przygotowanie do obiadu  - zabiegi higieniczne
11.45 - 12.00 - obiad
12.00 - 14.00 - odpoczynek poobiedni - sen, leżakowanie, słuchanie bajek.
14.00 - 14.30 - podwieczorek
14.30 - 17.00 - zabawy rozwijające, ruchowe, dydaktyczne
17.00 - 18.00 - II podwieczorek oraz  zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Oczekiwanie na rodziców.


Czego się uczymy


Rytmiczno - muzyczne

Ruch jest jednym z najbardziej naturalnych dziedzin sztuki. Podobnie głos i dźwięk, który towarzyszy nam od pierwszych chwil życia. Praca z ciałem i głosem daje możliwość wykorzystania naturalnej potrzeby aktywności dziecka i rozwojowi talentów muzycznych i tanecznych. Podczas zajęć rytmiczno-muzycznych dziecko zostanie wprowadzone w świat dźwięków, rozwinie poczucie rytmu, nauczy się piosenek, wykształci słuch i pamięć muzyczną.


Taneczne

Taniec to niezwykle ciekawa forma aktywności fizycznej i emocjonalnej dla dziecka. Tańcząc dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i elastyczność oraz harmonię ruchu. Znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daję odprężenie i relaksuje. Dziecko, które tańczy w grupie rozwija umięjętność współpracy, stwarza możliwość wzajemnej pomocy, daje poczucie radości z osiągniętego wspólnie rezultatu.

 

Nasze zmysły

Zajęcia " szkiełkiem i okiem - zabawy rozwijające zmysły", dzięki specjalnie opracowanym zabawom i ćwiczeniom uczą i bawią wspomagając w ten sposób rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny dziecka. To bardzo ważne, aby dziecko miało styczność z różnymi smakami, dźwiękami, kształtami, zapachami - to stymuluje jego rozwój i pomaga w poznaniu świata. Podczas tych spotkań dzieci mają okazję pobudzać zmysły oraz wyrabiać w sobie zdolność postrzegania i przeżywania otoczenia. Wszystkie zabawy rozwijają fantazję dziecka otwierają przed nim możliwość własnego tworzenia.


Gimnastyka Ogólnorozwojowa
Gimnastyka ma na celu:
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
- próba likwidacji lub zahamowanie ewentualnych błędów lub wad postawy
- rozwijanie i doskonalenie cech motorycznyc: siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej
- zwiększenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego
- poznanie różnorodnych gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych
W ramach zajęć prowadzone będą:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe
- ćwiczenia wzmacniające i rozciągające wybrane grupy mięśniowe
- ćwiczenia równoważne, oddechowe, korekcyjne stóp
- ćwiczenia antygrawitacyjne


Gimnastyka języka

Pierwsze lata życia to okres, w którym najintensywniej rozwija się mowa dziecka. Kształtuje się wówczas umiejętność wypowiadania, poprawności mówienia, wzbogaca się zasób słów.
Gimnastyka języka, to propozycja zajęć kierowana zarówno do dzieci prawidłowo rozwijających się sprzyjając poprawnemu, wyrazistemu mówieniu, jaki i do dzieci z zaburzoną mową. Nasze zabawy uczą poprawnego oddechu podczas ćwiczeń i rozwijają percepcję słuchową. Wzbogacają słownictwo czynne i bierne i wspierają rozwój dziecka w zakresie percepcji wzrokowej, motoryki i pamięci.


Poznaję przyrodę

Dzięki nim poznajemy pory roku, rośliny i zwierzęta. Zajęcia są tak ułożone, by szeroka wiedza o królestwie przyrody stała się łatwa do przyswojenia dla dzieci i mogła być wykorzystana poprzez zabawę. Maluchy bawią się poznając różnorodny, kolorowy świat.

 

Plastyka

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Dzieci doskonalą umiejętności manualne oraz wyobrażnię twórczą, rozwijają zainteresowania i zdolności plastyczne. U maluszków staramy się wykształcić podstawowe nawyki i umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim wzbudzić ich zainteresowanie plastyką. Artyści zajmują się rysunkiem, malarstwem, technikami mieszanymi, lepieniem z plasteliny i wycinankami.